Torkelstorp västra VA- och Bredbandsförening

  • 802464-0503
  • Torkelstorpsv.248
    439 73 Fjärås
  • Föreningen har grävt ner vatten avlopp och fiberslangar till 44 fastigheter i Torkelstorp västra.
  • 0300540064/0704908998
  • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

  • Hallands län
  • Kungsbacka