Tidaholms kommun, Tekniska kontoret

  • 212000-1736
  • Torggatan 26A
    522 83 Tidaholm
  • Tekniska kontoret ansvarar för drift, underhåll och förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet.
  • www.tidaholm.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Tidaholm