Telge Nät AB

  • 556558-1757
  • Box 633
    151 27 Södertälje
  • http://www.telge.se/Kundservice/Ledningsanvisning/
  • 0855022000
  • www.telge.se
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Fjärrkyla, Fjärrvärme, Gas, Gatubelysning, Kulvert/tunnel/bergrum, Vatten

Geografiskt område

  • Stockholms län, Södermanlands län
  • Botkyrka, Ekerö, Gnesta, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Strängnäs, Södertälje, Trosa