Tekniska Verken i Kiruna AB

  • 556204-3439
  • Värmeverksvägen 12
    981 85 Kiruna
  • Vi ansvarar för renhållning, fjärrvärme, vägar, dricksvatten, avlopp och parker i Kiruna kommun.
  • 098070723
  • www.tekniskaverkenikiruna.se
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Gatubelysning, Kulvert/tunnel/bergrum, Park, Styrsignaler för trafikljus, Vatten, Värmeslingor

Geografiskt område

  • Norrbottens län
  • Gällivare, Kiruna, Pajala