Tanums kommun, VA-avdelningen

  • 212000-1348
  • Bygdegårdsplan
    45781 Tanumshede
  • Försörjer Tanums kommun med vatten och avlopp
  • 052518000
  • Tanum.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Sotenäs, Strömstad, Tanum