Södertörns fjärrvärme AB

  • 556132-1174
  • Box 3073
    145 03 Norsborg
  • Vi leverarar fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner.
  • 0853470500
  • www.sodertornsfjarrvarme.se/
  • Fjärrkyla, Fjärrvärme, Gas, Kulvert/tunnel/bergrum

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Salem, Stockholm, Södertälje, Tyresö