Söderköpings kommun, VA-enheten

 • 212000-0464
 • Lilla vännerstorp
  VA kontoret
  614 92
  SÖDERKÖPING
 • VA-enheten ansvarar för Dagvatten, spillvatten och dricksvattenledningar inom de kommunala verksamhetsområdena.Samt för kommunens optoledningar.
 • 012118100
 • www.soderkoping.se
 • Avlopp, Dagvatten, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

 • Östergötlands län
 • Norrköping, Söderköping