Sävsjö kommun, Tekniska

  • 212000-0563
  • Djurgårdsgatan 1
    57680 Sävsjö
  • Allmänna vatten och avloppstjänster
  • 038215200
  • www.savsjo.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Jönköpings län
  • Sävsjö