Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Strömstads kommun, Tekniska förvaltningen VA-avdelningen

  • 212000-1405
  • Prästängsvägen 30
    452 33 Strömstad
  • VA-avdelningen ansvarar för kommunalt vatten och avlopp. Verksamheten innefattar produktion och distribution av dricksvatten, omhändertagande och rening av avloppsvatten samt hantering av dagvatten.
  • 052619000
  • www.stromstad.se
  • Avlopp, Dagvatten, Fjärrvärme, Vatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Strömstad, Tanum