Stadsnät i Åmål AB

  • 556708-7530
  • Box 32
    662 31 Åmål
  • Bygger o underhåller ledningsnät för kommunikation i Åmåls kommun.
  • 0532777200
  • www.stadsnatamal.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Åmål