Skyllbergs Bruks AB

  • 556053-3258
  • Skyllbergsvägen 11
    694 99 Skyllberg
  • Nätägare
  • 058340300
  • El, Fjärrvärme, Gatubelysning

Geografiskt område

  • Örebro län, Östergötlands län
  • Askersund, Hallsberg, Kumla, Motala