SITAB Infrastruktur

  • 556138-4636
  • Box 1092
    172 22 Sundbyberg
  • Svartfiber och kanalisation för densamma, till kommersiella och privata fastigheter.
  • 0859090000
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Upplands-Väsby