Samfällighetsföreningen Grinstadvatten

  • 716409-7060
  • Klätten 4
    46493 Mellerud
  • Grinstadvatten tillhandahåller kommunalt vatten till medlemmar i föreningen i ett begränsat område i Melleruds kommun.
  • ledningskoll.grinstadvatten@gmail.com
  • Vatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Mellerud, Vänersborg