Samfällighetsföreningen Brinken

 • 710645-3929
 • c/o Mats Fröjdenlund
  Åbrinken 1B
  818 32 VALBO
 • Samfällighetsföreningen Brinken äger och driftar eget spillvattennät, vattennät, sommarvatten samt elnät inom berörda fastigheter
 • +46-73-9885519
 • https://www.villaagarna.se/samfalligheter/alla-samfalligheter/samf-brinken/om-oss/
 • Avlopp, Dagvatten, El, Gatubelysning, Park, Vatten

Geografiskt område

 • Gävleborgs län
 • Gävle