Nyskogen m.fl. vattensamfällighetsförening

  • 717902-3184
  • Daretorp Solberga
    522 91 Tidaholm
  • Försörja medlemmarna med dricksvatten
  • 050220023
  • Vatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Tidaholm