Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Mora kommun, Tekniska förvaltningen

 • 792 80 MORA
 • Mora kommuns tekniska förvaltning är uppdelad på fem avdelningar: mark, gata/park, fastighet, renhållning och fritid med teknisk nämnd och trafiknämnd som beslutande instanser.
  Tekniska nämnden ansvarar för uppgifter avseende, gator och allmänna platser, anläggningar för idrott och fritid, kommunens fastigheter, mark och exploatering, renhållning/miljö, vatten- och avloppsnät mm.
  Trafiknämnden beslutar i ärenden som handlar om trafiksäkerhet samt lokala trafikföreskrifter.
 • http://www.mora.se/Miljo--trafik/Gator-och-allman-mark/Belysning/
 • 025026000
 • www.mora.se
 • Elektronisk kommunikation, Gatubelysning

Geografiskt område

 • Dalarnas län
 • Mora, Orsa, Älvdalen