MKB Net AB

  • 556139-3629
  • Box 50405
    20214 MALMÖ
  • MKB Net är helägt dotterbolag till MKB Fastighets AB som ingår i Malmö stad koncernen. Vi tillhandahåller och utvecklar data och TV kommunikation i operatörsneutralt nät till hushåll i Malmö.
  • 040313300
  • www.mkbnet.se

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Malmö