Lidingö stad, Tekniska förvaltningen

 • 212000-0191
 • Lidingö stad
  (Stockholmsvägen 50)
  181 82 Lidingö
 • Tekniska förvaltningen på Lidingö stad ansvarar för kommunens VA-nät och vissa elledningar.
 • 087313303
 • http://www.lidingo.se/2.7b4be57511f000c4e61800049.html
 • Avlopp, Dagvatten, Gatubelysning, Kulvert/tunnel/bergrum, Park, Styrsignaler för trafikljus, Vatten, Värmeslingor

Geografiskt område

 • Stockholms län
 • Danderyd, Lidingö, Nacka, Stockholm, Vaxholm