Lantmännen Agrovärme AB

  • 556229-5666
  • Kompanigatan 1-2
    553 05 Jönköping
  • Lantmännen Agrovärme AB äger och driver värmeverk och fjärrvärmenät i mellersta och södra Sverige. fjärrvärmeledningar
  • 0105560920
  • www.agrovarme.se
  • Fjärrvärme

Geografiskt område

  • Skåne län, Västra Götalands län, Östergötlands län
  • Dals-Ed, Grästorp, Hässleholm, Mark, Skurup, Vara, Ödeshög