Kungälvs kommun, VA-verket

  • 212000-1371
  • Kungälvs kommun
    VA-verket
    442 81
  • Ledningsägare till kommunala vatten- och avloppsledningar.
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Ale, Göteborg, Kungälv