Kristinehamnsbostäder AB

  • 556526-8116
  • Box 206
    681 24 Kristinehamn
  • Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta fastigheter för i första hand boende.
  • 0550-34890
  • http://kristinehamnsbostader.se/
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Värmlands län
  • Kristinehamn