Kalmar Airport AB

  • 556715-8117
  • 392 41 Kalmar
  • Ansvarar för fastigheter och infrastruktur inom flygplatsområdet.
  • 0480-459000
  • www.kalmarairport.se
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Gatubelysning, Styrsignaler för trafikljus, Vatten

Geografiskt område

  • Kalmar län
  • Kalmar