Höganäs kommun, VA-avdelningen

  • 212000-1165
  • 263 82 Höganäs
  • VA-avdelningen i Höganäs svarar för ca 80 mil vatten,avlopp och dagvattenledningar.
  • 042337100
  • www.hoganas.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Helsingborg, Höganäs