Hallstahammars kommun

  • 212000-2064
  • 734 80 Hallstahammar
  • Hallstahammars kommun ansvarar för drift och underhåll av kommunala vatten och avloppsledningar.
  • 022024000
  • www.hallstahammar.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Västmanlands län
  • Hallstahammar