Göteborgs stad, Kretslopp och vatten samt trafikkontoret

 • 212000-1355
 • Hjällbo Lillgata 1
  Box 123
  424 23 Angered
 • Kretslopp och vatten äger och driftar Göteborg stads allmänna VA-anläggning.
 • www.goteborg.se/gravaigatan
 • http://www.goteborg.se/gravaigatan
 • www.goteborg.se
 • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Kulvert/tunnel/bergrum, Styrsignaler för trafikljus, Vatten, Värmeslingor, Övrigt

Geografiskt område

 • Hallands län, Västra Götalands län
 • Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Öckerö