Gödestad-Hjälms avloppsförening

  • 717910-8514
  • Gödeleksvägen 16
    43498 Kungsbacka
  • Samfällighetsförening som äger och förvaltar en spillvattenledning i Gödestad och Hjälm, Kungsbacka kommun.
  • Avlopp

Geografiskt område

  • Hallands län, Västra Götalands län
  • Göteborg, Kungsbacka, Mark, Mölndal, Varberg