Gästrike Vatten AB

  • 556751-1661
  • Hamnleden 20
    806 41 GÄVLE
  • Vi är ett modernt VA-bolag med ansvar för vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner.
  • www.gastrikevatten.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Gävleborgs län, Uppsala län
  • Gävle, Hofors, Ockelbo, Tierp, Älvkarleby