Gotlands Energi AB

  • 556008-2157
  • Box 1095, 621 21 Visby
  • GEAB ansvarar för elnätet på Gotland. Vi ansvarar även för fjärrvärmenätet inom Visby, Slite, Hemse och Klintehamn. Vi har även fibernät på olika delar av Gotland.
  • http://www.gotlandsenergi.se/elnat/ledningsanvisning/
  • 0498285000
  • http://www.gotlandsenergi.se/
  • El, Fjärrvärme

Geografiskt område

  • Gotlands län
  • Gotland