Finspångs Tekniska Verk AB

  • 556045-8811
  • Norrköpingsvägen 32, 612 80 Finspång
  • Vi är ett helägt kommunalt bolag. Vår uppgift är att förse våra kunder med fjärrvärme, komfortkyla, vatten, avlopp och avfallshantering - på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt..
  • www.finspangstekniskaverk.se
  • Avlopp, Dagvatten, Fjärrkyla, Fjärrvärme, Gatubelysning, Park, Vatten

Geografiskt område

  • Östergötlands län
  • Finspång