Ekonomiska Andelsföreningen Nilstorp

  • 745000-1610
  • Hagtornsgränden 12
    224 56 Lund
  • Ledningsägare områdesnät fiberoptik.
  • 0705712561
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Lund