Carlfors Bruk

  • 556501-4130
  • Box 44
    56121 HUSKVARNA
  • Kemisk teknisk processindustri. Har elnät för industriproduktionen samt ett fåtal privata villakunder.
  • 036389500
  • Avlopp, El, Elektronisk kommunikation, Gatubelysning, Vatten

Geografiskt område

  • Jönköpings län
  • Jönköping