Bottorps vatten- och avloppssamfällighetsförening

 • 717914-4162
 • c/o Stefan Westblom
  Ulfeldsgatan4
  392 44 KALMAR
 • Förvaltning av gemensamma vatten, avlopps och fiberkanalisationsledningar
 • 0706474628
 • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

 • Kalmar län
 • Kalmar