Borås Stad

  • 212000-1561
  • 50180 Borås
    Förklaring: Vi har eget postnummer och därmed ingen gatuadress eller box.
  • Borås Stads kärnverksamheter förskola, grundskola och äldreomsorg drivs av tre stadsdelsförvaltningar. Samhällsplanering, miljöskydd, gymnasier, social omsorg, fritid och kultur sköts centralt, liksom teknisk service.
  • 033357000
  • www.boras.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Ulricehamn, Vårgårda