Bergs kommun, IT

  • 212000-2502
  • Ängesvägen 4
    840 40 Svenstavik
  • Bergs kommun äger ett eget fiber/förvaltningsnät inom Svenstavik
  • 068716100
  • www.berg.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Jämtlands län
  • Berg