Anund samfällighetsförening

  • 717913-2043
  • Badelunda Tibble 6
  • Samfällighetsförening för kommunalt vatten och avlopp. Även fiber nät.
  • 0733514679
  • va.badelunda.se
  • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

  • Västmanlands län
  • Västerås