Anten-Gräfsnäs Järnväg

  • 863500-2242
  • Anten - Gräfsnäs Järnväg, Box 300, 441 26 Alingsås
  • Trafikering och underhåll av egen järnvägsinfastruktur
  • 0733447668
  • www.agj.net
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Kulvert/tunnel/bergrum, Vatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Alingsås