AB Bollnäs Bostäder

  • 556060-3176
  • Box 194
    821 22 Bollnäs
  • Bollnäs Bostäder äger och förvaltar ca 3800 bostadslägenheter i Bollnäs Kommun
  • 0278-25900
  • http://www.bollnasbostader.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Gävleborgs län
  • Bollnäs