Vårgårda Ångfabrik

  • 556540-6542
  • Hjultorpsgatan 2
    447 35 Vårgårda
  • Produktion och försäljning av Energi i form av ånga och fjärrvärme
  • 0322-625580
  • www.vargardaangfabrik.se
  • Elektronisk kommunikation, Fjärrvärme, Kulvert/tunnel/bergrum, Övrigt

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Vårgårda