C-Sam AB

  • 556628-1498
  • Bangatan 6, 15132 Södertälje
  • Lokal leverantör i Södertälje och Nykvarn av tv, bredband och telefoni via fiber, koaxialkabel och LAN. Leverans sker mestadels i eget ägt nät, men även via hyrd fiber.
  • 0855038730
  • c-sam.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Södertälje