Valdemarsviks kommun

  • 212000-0431
  • Storgatan 37
    615 80 Valdemarsvik
  • Vatten och avloppsledningar/anläggningar inom kommungränsen.
  • 0123-19100
  • valdemarsvik.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Kalmar län, Östergötlands län
  • Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Åtvidaberg