Norrenergi AB

  • 556429-9500
  • Box 1177
    17123 Solna
  • Ledningsägare samt producent av fjärrvärme och fjärrkyla.
  • 084750400
  • http://www.norrenergi.se/
  • Fjärrkyla, Fjärrvärme, Kulvert/tunnel/bergrum

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Danderyd, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby