Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Skinnskattebergs kommun

  • 212000-2023
  • Box 101, 739 22 SKINNSKATTEBERG
  • Kommunal VA
  • http://skinnskatteberg.se/bygga-bo-miljo/vag-och-trafik/gravningsanvisningar/
  • 0222-45000
  • www.skinnskatteberg.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Västmanlands län
  • Skinnskatteberg