Sundbybergs Avfall och Vatten AB

 • 556764-2334
 • Lötsjövägen 1b
  Box 7510
  174 07 Sundbyberg
 • Kommunalt bolag i Sundbyberg som äger och förvaltar VA-ledningar och Sopsugssystem.
 • 08-7069000
 • www.savab.se
 • Avlopp, Dagvatten, Kulvert/tunnel/bergrum, Vatten

Geografiskt område

 • Stockholms län
 • Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg