Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Wäckare äng samfällighetsförening

  • 717917-7162
  • Box 47 613
    117 94 STOCKHOLM
  • Förvaltning av gemensamhetsanläggningar för 63 st radhus och parhus. P-platser, grönytor, motorvärmarstolpar, fiberkabel med tomrör, dagvattenledningar, dräneringsledningar, belysning mm.
  • 0858630300
  • www.smaa.se
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Gatubelysning, Park

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Upplands-Väsby