Tekniskt underhåll 25-26 mars

Lördagen 25 mars kl. 11 till söndagen 26 mars kl. 12 kommer vi genomföra tekniskt underhåll. Det går inte att använda Ledningskollen under denna tid.

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Wäckare äng samfällighetsförening

  • 717917-7162
  • Box 47 613
    117 94 STOCKHOLM
  • Förvaltning av gemensamhetsanläggningar för 63 st radhus och parhus. P-platser, grönytor, motorvärmarstolpar, fiberkabel med tomrör, dagvattenledningar, dräneringsledningar, belysning mm.
  • 0858630300
  • www.smaa.se
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Gatubelysning, Park

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Upplands-Väsby