Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Wäckare äng samfällighetsförening

  • Box 47 613
    117 94 STOCKHOLM
  • Förvaltning av gemensamhetsanläggningar för 63 st radhus och parhus. P-platser, grönytor, motorvärmarstolpar, fiberkabel med tomrör, dagvattenledningar, dräneringsledningar, belysning mm.
  • 0858630300
  • www.smaa.se
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Gatubelysning, Park

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Upplands-Väsby