Båstads kommun

  • 212000-0944
  • 269 80 BÅSTAD
  • Båstads kommun äger och förvaltar gatubelysning med tillhörande ledningar inom Båstads kommun.
  • 0431-77000
  • bastad.se
  • Gatubelysning

Geografiskt område

  • Hallands län, Skåne län
  • Båstad, Halmstad, Höganäs, Laholm, Ängelholm