Skara och Götene kommun, Gatubelysning

  • 212000-1702
  • Förrådsgatan 6
    53237 Skara
  • Drift och underhåll av Kommunens gatubelysning.
  • www.skara.se
  • Gatubelysning

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Falköping, Götene, Lidköping, Skara