Mölndals Stad

 • 212000-1363
 • Mölndals stad
  Göteborgsvägen 11-17
  431 82 Mölndal
 • VA-verksamhet i Mölndals stad.
  Belysning samt trafiksignaler i staden.
  Markvärme i centrum när det byggts klart.
 • 031-3151000
 • www.molndal.se

Geografiskt område

 • Hallands län, Västra Götalands län
 • Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Mölndal