Helsingborg Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikenheten

  • 212000-1157
  • Stadsbyggnadsförvaltningen
    251 89 Helsingborg
  • Helsingborg stad har flertalet cykelräknare med syftet att kunna följa utvecklingen av antalet cyklister.
  • 042105000
  • helsingborg.se
  • Övrigt

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Helsingborg