Lycksta 23

  • 888888-0007
  • -
  • Privat Ledningsägare med ledningar över kommunal mark med servitut.
  • 02160767
  • -
  • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Gatubelysning, Vatten

Geografiskt område

  • Västmanlands län
  • Västerås