Karlskoga Elnät AB

  • 556507-4290
  • Box 42
    691 21 Karlskoga
  • Nätägare EL, VA, Fjärrvärme, Stadsnät
  • www.karlskogaenergi.se
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Fjärrvärme, Gatubelysning, Vatten

Geografiskt område

  • Värmlands län, Örebro län
  • Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn, Lekeberg, Nora, Storfors